آخرین مدل باکس سم چینی هیدرولیک: مدل D-H-220

دارای ۳۰۰۰ راس دام مولد

شرکت کشت و صنعت خرمدره

توضیحات
آخرین مدل باکس سم چینی برقی: مدل D-E-240

دارای ۴۰۰۰ راس دام مولد

موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی

توضیحات
باکس سم چینی گیربکسی دارای وینچ برقی در قسمت پاها

دارای ۲۰۰۰ راس دام مولد

واحد دامپروری موقوفات ملک مشهد

توضیحات
باکس سم چینی هیدرولیک مدل D-H-220

دارای ۳۵۰۰ راس دام مولد

شرکت کشت و صنعت آوین دشت

توضیحات
باکس سم چینی برقی مدل D-E-220

دارای ۱۵۰۰ راس دام مولد

شرکت کشت و صنعت دشت رادین

توضیحات
باکس سم چینی برقی مدل D-E-200

دارای ۷۰۰ راس دام مولد

مجتمع کشاورزی دامداری و دامپروری خزاعی

توضیحات
باکس بلندکننده گاو زمین گیر

دارای ۷۰۰ راس دام مولد

مجتمع کشاورزی دامداری و دامپروری خزاعی

توضیحات
قشو اتوماتیک مدل DG150

دارای ۷۰۰ راس دام مولد

مجتمع کشاورزی دامداری و دامپروری خزاعی

توضیحات
باکس سم چینی دستی مدل D-M-100

دارای ۱۵۰راس دام مولد

واحد دامپروری آقای حکیمی- افغانستان

توضیحات
باکس سم چینی برقی مدل D-E-200

دارای ۲۵۰۰ راس دام مولد

شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

توضیحات
جک لگن گیر اصلاح شده- گردن گیر گاو

دارای ۲۵۰۰ راس دام مولد

شرکت سینا فناوران ماندگار

توضیحات