ویدیو شاخ سوز گوساله

مزایای استفاده از شاخ سوز حرارتی : 1- امکان شاخ سوزی در سنین بالاتر ۳ الی ۴ هفتگی 2- انجام شاخ سوزی هر راس در کمتر از ۱۵ ثانیه 3- استرس کمتر نسبت به سایر روش ها 4- کمتر بودن سطح سوزانده شده در این روش نسبت به سایر روش ها 5- بدون نیاز به برق بودن 6- قابل حمل بودن در هر بخش از دامداری

دستگاه شاخ سوز