با تمیز کردن و ضد عفونی کردن چکمه ها، خطر ابتلا به بیماری را محدود کنید

مقدمه نیروی انسانی منبع مهمی برای ورود بیماری به واحد دامپروری می باشد. بیماری های عفونی می توانند از طریق کفش و چکمه وارد جایگاه ها...

ادامه مطلب

مراقبت از سم نیازمند یک رهیافت جدید است

رهیافت چند گانه بر اساس سال‌ها تجربه و دانش، ون گیست روشی را پیشنهاد کرد که یک راه‌حل چند گانه می‌باشد. براساس این روش 5 فاکتور وجود...

ادامه مطلب

راهکارهای مدیریتی کنترل و کاهش استرس گرمایی در گاو شیری

مقدمه با توجه به اینکه استرس گرمایی یکی از مشکلاتی است که باعث به خطر انداختن سلامت دام، کاهش تولید و عملکرد تولید مثلی دام می گردد لذ...

ادامه مطلب

اثرات استرس گرمایی بر عملکرد گاوهای شیری

مقدمه ایجاد بیش از حد فشار حرارتی بر گاو در اثر درجه حرارت و رطوبت بالای محیط موجب استرس حرارتی خواهد شد. استرس حرارتی باعث کاهش تولید...

ادامه مطلب

استرس گرمایی و مدیریت کنترل آن در گاوهای شیری

مقدمه استرس گرمايي به عنوان یکی ازمشکلات اصلی در گاوداری های ایران به خصوص در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری می باشد. گاوهاي شيري به اس...

ادامه مطلب