هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور و دامپزشکی اصفهان ۹۹

تاریخ شروع نمایشگاه : سه شنبه 99.4.3 تاریخ پایان نمایشگاه: جمعه  99.4.6 محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی اصفهان آدرس: اصفهان، پل...

ادامه مطلب