قرار گرفتن یک گاو زمین گیر روی پاهای خود و بازگشت هرچه سریعتر به گله بهترین نتیجه برای گاو و دامدار است

قرار گرفتن یک گاو زمین گیر روی پاهای خود و بازگشت هرچه سریعتر به گله بهترین نتیجه برای گاو و دامدار است. گاوهای زمین گیر باید فارغ ا...

ادامه مطلب

مصوبه جدید قیمت گزاری شیر و محصولات لبنی

به نقل از خبرگزاری تسنیم، مصوبه جدید قیمت گزاری 10 محصول لبنی توسط کارگروه تنظیم بازار اعلام شد. نامه معاون بازرگانی داخلی و دبیر کا...

ادامه مطلب

چرخ حمل گوساله یک راه آسان و ایمن برای حمل گوساله ها

در هنگام جابجایی استرس زیادی به گوساله ها وارد می شود. سرما و گرما، جابجایی نامناسب گوساله ها توسط نیروی کارگر دامداری ها سبب وارد شدن ...

ادامه مطلب