قرار گرفتن یک گاو زمین گیر روی پاهای خود و بازگشت هرچه سریعتر به گله بهترین نتیجه برای گاو و دامدار است

قرار گرفتن یک گاو زمین گیر روی پاهای خود و بازگشت هرچه سریعتر به گله بهترین نتیجه برای گاو و دامدار است. گاوهای زمین گیر باید فارغ ا...

ادامه مطلب

چرخ حمل گوساله یک راه آسان و ایمن برای حمل گوساله ها

در هنگام جابجایی استرس زیادی به گوساله ها وارد می شود. سرما و گرما، جابجایی نامناسب گوساله ها توسط نیروی کارگر دامداری ها سبب وارد شدن ...

ادامه مطلب

بررسی شاخص های آسایش و عوامل تاثیر گذار بر آن ها

از طریق بررسی 4 رفتار اصلی گاو می توان آسایش گاو را ارزیابی کرد. این 4 رفتار اصلی شامل خوابیدن و نشستن در فری استال، خوابیدن یا ایستادن...

ادامه مطلب

لنگش چه تاثیری بر اقتصاد صنعت دامداری خواهد داشت؟

تحقیقات نشان می دهد حداقل 60 درصد گله یک بار در سال به بیماری لنگش مبتلا می شوند؛ این رقم در ایران گاهی تا دو برابر هم تخمین زده می شود...

ادامه مطلب

گاوها برای دسترسی به یک بستر نظافت یا قشو اتوماتیک بسیار انگیزه دارند

خلاصه: در محیط های طبیعی ، گاوها از درختان و سایر سطوح ساینده برای خراشیدن و نظافت خود استفاده می کنند. سیستم های مدرن جایگاه گاوهای ...

ادامه مطلب

آیا استفاده از قشو سبب افزایش تولید شیر در گاو ها می شود؟

تماشا کردن یک گاو در هنگام قشو کردن یکی از جذابیت های یک فارم است. گاو ها از نظافت کردن با قشو لذت می برند. این یک رفتار طبیعی برای دام...

ادامه مطلب