مصاحبه با جناب آقای مهندس سپهر خزاعی کارآفرین برتر حوزه دامپروی در سال ۹۹

  مصاحبه با جناب آقای مهندس سپهر خزاعی کارآفرین برتر حوزه دامپروی در سال 99 *فارم دامپروری جناب مهندس خزاعی دارای تقریبا 500 ...

ادامه مطلب