مقالات

قوانین همزدن کمپوست

تبدیل کمپوست  بخشی ضروری از فرآیند کمپوست است، اما فرکانس آن به عوامل مختلفی بستگی دارد. بیایید آنها را بررسی کنیم: 1. سرعت در مقابل

تحقیق و توسعه

کمپوست ترنر چیست؟ | لندروور | همزن کود

چه اتفاقی برای کمپوست بعد از استفاده از کمپوست ترنر می افتد؟ هنگامی که از کمپوست ترنر در کمپوست سازی استفاده می کنید، چرخه ای

تحقیق و توسعه

انتخاب کمپوست ترنر متناسب با کارتان!

انتخاب **کمپوست ترنر** مناسب برای تولید کمپوست با کیفیت بالا ضروری است. هوادهی مناسب مواد آلی بسیار مهم است و تجهیزات مناسب نقش بسزایی دارد.

تحقیق و توسعه

کمپوست ترنر چیست؟

کمپوست ترنر یک دستگاه مهم در تولید کود کمپوست است. این دستگاه با همزدن و هوادهی مواد آلی، شرایط مطلوب برای میکروارگانیسم‌های هوازی را فراهم

تحقیق و توسعه

کمپوست کود در گاوداری ها

قطعا! مدیریت کود یکی از جنبه های حیاتی کشاورزی پایدار است. استفاده صحیح از کود نه تنها اثرات زیست محیطی را کاهش می دهد بلکه

تحقیق و توسعه

علت عفونت سم در گاو و درمان آن

 آبسه سم گاو یک وضعیت دردناک است که زمانی رخ می دهد که باکتری وارد بافت نرم سم گاو می شود و منجر به عفونت

تحقیق و توسعه

کمپوست-compost

به فرایند تجزیه زباله  به مواد قابل مصرف کمپوست گفته میشود. زباله ها منابع آلودگی که روزافزون بر مقدار آنها اضافه میشود میتوانند طی فرآیند