• همدان، بلوار شهید سردار حسین همدانی، نرسیده به فرودگاه، ساختمان پارک علم و فناوری، ساختمان مرکز رشد. واحد R72
  • شماره تماس دفتر ۰۸۱۳۲۵۶۹۲۷۷ ۰۸۱۳۸۳۴۳۱۰۴
  • شماره تماس کارگاه ۰۸۱۳۸۳۴۳۱۰۳
  • شماره موبایل ها ۰۹۱۲۰۱۲۱۶۷۶ ۰۹۱۸۶۳۶۱۶۳۱
  • info@dama-arya.com