مهندسی معکوس تجهیزات

مهندسی معکوس به نحو موثری زمان لازم برای تعمیر، اصلاح و بازسازی قالب ها، ابزار و فیکسچرهای فرسوده را کاهش داده و اظهار می دارد که ” در این روش زمان اصلاح را به نصف کاهش می دهد”.
یکی از مهمترین فعالیت های ما، ارائه خدمات مهندسی معکوس به صنعتگران حوزه دامپروری می باشد.
تجزیه و تحلیل عملکرد

آنالیز عملکرد دستگاه
دمونتاژ مجموعه
تجزیه و تحلیل عملکرد

مکانیزم نرم افزاری

مدلینگ قطعات
مونتاژ نرم افزاری
تحلیل عملکرد مکانیکی
بهبود محصول

مستندات فنی

نقشه های اجرایی
نقشه های مونتاژی
تهیه شناسنامه فنی

برنامه ریزی فرآیند

تهیه برنامه تولید
ساخت دستگاه

چرا مهندسی معکوس

زمان کمتر

زمان یکی از مهمترین رکن های تولید میباشد.

هزینه کم

هزینه مهندسی معکوس نسبت به واردات مداوم محصول بسیار به صرفه میباشد.

سودآوری بیشتر

به طبع هزینه واردات دستگا ها بیشتر از تولید در کشور میباشد. بنا بر این سود شما در تولید دستگاه با معیار های بومی میباشد.

انتقال تکنولوژی

با مهندسی معکوس تکنولوژی دستگاه های کشور های پیشرفته را ازان خود میکنید.

به مهندسی معکوس نیاز دارید؟ هم اکنون بهترین مهندسین مهندسی معکوس آماده اند!