سؤالات متداول

فرایندی که در آن با استفاده از ابزار مخصوص سم حیوان را اصلاح می کنند.

بر اساس استاندارد جهانی هر گاو 2 الی 4 بار در سال باید سم چینی شود.

23 درصد نیروی انسانی، 33 درصد دستگاه، 44 درصد نیروی ثابت سم چین

عدم سم چینی به موقع؟ موجب بروز لنگش می شود.

التهاب لایه های سم و برآمدگی های درون سم

افت تولید شیر، کاهش باروری، هزینه های بالای درمان

بر اساس اطلاعات بدست آمده از واحدهای مختلف در کشور 6 الی 20 بار بر اساس شدت لنگش

1- بالا رفتن عمر اقتصادی گاو
2- اصلاح سطوح وزن گیری و عوارض ناشی از به هم خوردن آن
3- پیشگیری از بروز جراحات انگشتی
4- جلوگیری از سر خوردن دام و سهولت در راه رفتن گاو
5- تحریک رشد بافت شاخی سم و جلوگیری از نازک شدن کف سم
6- کاهش نرخ حذف در گله