۱. تعریف سم چینی؟

فرایندی که در آن با استفاده از ابزار مخصوص سم حیوان را اصلاح می کنند.

۲. در هر واحد دامداری چند مرتبه در سال سم چینی نیاز است؟

  • بر اساس استاندارد جهانی هر گاو ۲ الی ۴ بار در سال باید سم چینی شود.

۳. سم چینی شامل چه هزینه های می شود؟

۲۳ درصد نیروی انسانی، ۳۳ درصد دستگاه، ۴۴ درصد نیروی ثابت سم چین
عدم سم چینی به موقع؟ موجب بروز لنگش می شود.

۴. تعریف لنگش؟

التهاب لایه های سم و برآمدگی های درون سم

۵. مهمترین عارض ناشی از لنگش چیست؟

افت تولید شیر، کاهش باروری، هزینه های بالای درمان

۶. گاوهای دارای لنگش چند بار در سال جهت ویزیت و سم چینی وارد باکس سم چینی می شوند؟

بر اساس اطلاعات بدست آمده از واحدهای مختلف در کشور ۶ الی ۲۰ بار بر اساس شدت لنگش

۷. مزایای سم چینی به موقع چیست؟

۱- بالا رفتن عمر اقتصادی گاو
۲- اصلاح سطوح وزن گیری و عوارض ناشی از به هم خوردن آن
۳- پیشگیری از بروز جراحات انگشتی
۴- جلوگیری از سر خوردن دام و سهولت در راه رفتن گاو
۵- تحریک رشد بافت شاخی سم و جلوگیری از نازک شدن کف سم
۶- کاهش نرخ حذف در گله