شرکت کشت و صنعت خرمدره
شرکت کشت و صنعت خرمدره
آخرین مدل باکس سم چینی هیدرولیک: مدل D-H-220
موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی
موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی
آخرین مدل باکس سم چینی برقی: مدل D-E-240
واحد دامپروری موقوفات ملک مشهد
باکس سم چینی گیربکسی دارای وینچ برقی در قسمت پاها
شرکت کشت و صنعت آوین دشت
شرکت کشت و صنعت آوین دشت
باکس سم چینی هیدرولیک مدل D-H-220
شرکت کشت و صنعت دشت رادین
باکس سم چینی برقی مدل D-E-220
مجتمع کشاورزی دامداری و دامپروری خزاعی
باکس سم چینی برقی مدل D-E-200
مجتمع کشاورزی دامداری و دامپروری خزاعی
باکس بلندکننده گاو زمین گیر
مجتمع کشاورزی دامداری و دامپروری خزاعی
قشو اتوماتیک مدل DG150
واحد دامپروری آقای حکیمی- افغانستان
باکس سم چینی دستی مدل D-M-100
شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
باکس سم چینی برقی مدل D-E-200
شرکت سینا فناوران ماندگار
جک لگن گیر اصلاح شده- گردن گیر گاو