خدمات

دستورالعمل کار بادستگاه همزن بستر

دستور العمل کار با دستگاه همزن بستر؛ نکات مهم هنگام استفاده از همزن بستر : ۱.ابتدا سرویس روزانه دستگاه انجام شود ( گریس کاری رولبرینگ

خدمات

دستورالعمل کار با باکس سم چین هیدرولیک

منشور چندگانه استقرار نظامHSEدر استفاده از باکس سم‌چین هیدرولیک: نظام بهداشت،ایمنی و محیط زیست(HSE): ⚠️بهداشت: ۱.شناسایی عوامل زیان اور برای سلامتی کارکنان ۲.پایش مستمر دستگاه

خدمات

دستورالعمل کار با باکس سم چین برقی

منشور چندگانه استقرار نظامHSEدر استفاده از باکس سم‌چین برقی: نظام بهداشت،ایمنی و محیط زیست(HSE):   بهداشت: ۱.شناسایی عوامل زیان اور برای سلامتی کارکنان ۲.پایش مستمر