تجهیزات درمان واصلاح سم:
انواع سم چین های گاو به همراه تیغه یدک پارس خاور، پاکستانی و آلمانی، قیچی سم چینی گوسفند پاکستانی و آلمانی
انواع رنت های سم تراش به صورت جفت چپ و راست و تک دوطرفه ساخت آسکولاپ آلمان و پاکستان
سوهان مدادی رنت آلمانی
کفتراش سم
کفش درمانی گاو درسه نوع چپ و راست و استاندارد


انواع چسب سم گاو آلمانی شامل برند های تکنوویت و تکنوبیس و دموتک
تخته سم شامل دو نوع چوب چنار و چوب گردو (ساخت ایران)
انواع باند کشی، چسبی مخصوص درمان سم
انواع دیسک های سم تراش یک لبه و دولبه و تیغه الماسه ایرانی، آلمانی
اسپری نرم کننده و ضد عفونی کننده سم مخصوص گاو و اسب برای جلوگیری از آسیب ها، عفونت سم و هوف ژل آلمانی