تجهیزات و دستگاه های تلقیح مصنوعی و انتقال جنین
انواع تجهیزات تلقیح مصنوعی و انتقال جنین (گاو، گوسفند، بز، اسب) شامل:

انواع سرنگ های مخصوص تلقیح گاو و گوسفند شامل سرنگ های پایوت یک دوم و پایوت یک چهارم و سرنگ های دو کاره IMV فرانسه
انواع غلاف تلقیح دوکاره (آداپتور آبی) و غلاف های تلقیح یک دوم و یک چهارم (آداپتور سبز) IMV فرانسه و Continental آمریکا
انواع غلاف های دوبل تلقیح مصنوعی (روکش غلاف) IMV فرانسه و Continental آمریکا
انواع روکش غلاف رولی ایرانی و IMV فرانسه و Continental آمریکا


انواع اسپیکولوم و واژنسکوپ فرانسوی، پاکستانی، ایرانی (با چراغ قوه و ساده)
انواع غلاف چاک دار و بدون چاک انتقال جنین فرانسوی، آمریکایی
پایوت های ذخیره اسپرم یک دوم و یک چهار IMV فرانسه
ست جمع آوری اسپرم ایرانی، IMV فرانسه به همراه کلیه لوازم جمع آوری و انتقال جنین گاو و گوسفند و لاپاراسکوپی
انواع کانتینر حمل و ذخیره ازت و نگهداری اسپرم چینی،IMV فرانسه و MVE آمریکا (دهانه گشاد) و دافیوژن در اندازه های ۳ و ۶ و ۱۰ و ۳۵ لیتری
انواع سیدر های گاوی و گوسفندی
اسفنج و هورمون (مناسب برای دو قلوزایی گوسفند و بز)
دستکش های مامایی ایرانی (کیان، جهان گلدسته)، چینی (وت مارک)، IMV فرانسه، Green Glove (ساخته شده از مواد طبیعی) و Insemination Glove
ست جمع آوری اسپرم گاو، گوسفند و اسب شامل واژن مصنوعی، لینر واژن مصنوعی شفاف و تیره، شیشه مدرج جمع آوری اسپرم، روکش واژن مصنوعی و قیف واژن مصنوعی IMV فرانسه و ایرانی
خرک مخصوص جمع آوری اسپرم اسب IMV فرانسه
اسپیکولوم یکبارمصرف اسب
سوند یکبارمصرف تلقیح مصنوعی اسب
کتتر شست و شوی رحم اسب
پایوت انتقال جنین اسب
دستگاه های ارزشیابی و آنالیز اسپرم گاو و گوسفند و اسب
دستگاه های ذوب اسپرم گاو و گوسفند
تجهیزات انجماد اسپرم گاو و گوسفند
جعبه استیل حمل لوازم تلقیح