مقالات

مروری بر بیماری لنگش در گاوهای شیری

مقدمه لنگش پس از ورم پستان دومین بیماری پر هزینه گاوداری ها است که به شدت عملکرد اقتصادی واحد را تحت تاثیر قرار می¬دهد. هر