ویدیوها

باکس سم چینی هیدرولیک مدل D-H-220

باکس سم چینی هیدرولیک مدل D-H-220 توسط شرکت داما طراحی و تولید شده است. یک نمونه از این دستگاه در گاوداری آقای شهریار صفاری در

تحقیق و توسعه

چهاردهمین همایش ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی و اولین کنفرانس ملی لنگش و آسایش گاو شیری شهرکرد

در تاریخ 10 لغایت 12 اردیبهشت 1397، همایش ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی توسط دانشگاه شهرکرد و در دانشکده دامپزشکی شهرکرد برگزار شد.