دستگاه قشو گاو
ویدیوها

دستگاه قشو گاو مدل DG150

مزایا: 1- افزایش تولید شیر 2- افزایش نظافت و خنک نگه داشتن دام در فصول گرم سال 3- افزایش مصرف خوراک 4- کاهش استرس دام