تحقیق و توسعه

ویدیو دستگاه قشو دامداری

این مدل دارای 3 سه حالت راست گرد، خاموش و چپ گرد می باشد * دارای اتصال گاردان جهت چرخش برس به تمامی جهات *مجهز