اخبار

تبدیل ذرت های آلوده به الکل در کشور

  به نقل از ITP News ، خانم نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، در یک نشست خبری گفت: مبنی بر دستور ریاست جمهوری،