تحقیق و توسعه

روش های شاخ سوزی گوساله

شاخ سوزی در گوساله در دامداری های صنعتی، به علت تماس مداوم پرسنل با گاو و نیز نزدیکی گاوها به یکدیگر، وجود شاخ به هیچ

مقالات

کرونا ویروس

، کرونا ویروس ویروس کرونا، در بسیاری از کشورهای جهان شیوع یافته. تعداد زیادی از افراد به این ویروس مبتلا شده‌اند و جان خود را