تحقیق و توسعه

علت عفونت سم در گاو و درمان آن

 آبسه سم گاو یک وضعیت دردناک است که زمانی رخ می دهد که باکتری وارد بافت نرم سم گاو می شود و منجر به عفونت