تحقیق و توسعه

تاثیر حذف شاخ روی سلامتی گوساله

حذف شاخ معمولا به صورت منظم در گاوداری ها انجام می شود. شاخ سوزی برای کنترل راحت تر گاوها، کاهش آسیب به انسان، رفاه و