نمایشگاه هفته پژوهش و نوآوری استان همدان سال ۹۷

نمایشگاه هفته پژوهش و نوآوری همدان تاریخ شروع: 97/9/27 تاریخ پایان: 97/9/28 نمایشگاه هفته پژوهش و نوآوری همدان، در تاریخ 27 آذر در س...

ادامه مطلب