تحقیق و توسعه

ویدیو شاخ سوز گوساله

مزایای استفاده از شاخ سوز حرارتی : 1- امکان شاخ سوزی در سنین بالاتر ۳ الی ۴ هفتگی 2- انجام شاخ سوزی هر راس در