دامداران به نرخ مصوب شیرخام اعتراض کردند

به نقل از itpnews، مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور از نرخ مصوب شیر خام انتقاد کرد و گفت: اتحادیه دامداران اعتراض شدید خود را نسبت به قیم...

ادامه مطلب