مقالات

مروری بر بیماری لنگش در گاوهای شیری

مقدمه لنگش پس از ورم پستان دومین بیماری پر هزینه گاوداری ها است که به شدت عملکرد اقتصادی واحد را تحت تاثیر قرار می¬دهد. هر

تحقیق و توسعه

چهاردهمین همایش ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی و اولین کنفرانس ملی لنگش و آسایش گاو شیری شهرکرد

در تاریخ 10 لغایت 12 اردیبهشت 1397، همایش ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی توسط دانشگاه شهرکرد و در دانشکده دامپزشکی شهرکرد برگزار شد.