تحقیق و توسعه

کمپوست ترنر چیست؟

کمپوست ترنر یک دستگاه مهم در تولید کود کمپوست است. این دستگاه با همزدن و هوادهی مواد آلی، شرایط مطلوب برای میکروارگانیسم‌های هوازی را فراهم