خدمات

دستورالعمل کار با دستگاه همزن بستر

منشور چندگانه استقرار نظامHSEدر استفاده از دستگاه همزن بستر: نظام بهداشت،ایمنی و محیط زیست(HSE): بهداشت: ۱.شناسایی عوامل زیان اور برای سلامتی کارکنان ۲.پایش مستمر دستگاه

مقالات

HSE

‌‌‌HSE⚠️‌‌‌     سلامت، ایمنی و محیط زیست (اچ‌اس‌ای) ( HSE ) از سه کلمه سلامت Health، ایمنی Safety و محیط زیست Environment تشکیل شده‌است.